آخرین اخبار

اطلاعیه: ویژه دانشجویان روزانه وام بگیر

به اطلاع دانشجویان روزانه وام بگیر که درخواست وام تحصیلی برای سال تحصیلی 96-95 ترم دوم را نموده اند، می رساند که مرحله دوم پرداخت وام تحصیلی به محض دریافت اعتبار توسط صندوق رفاه دانشجویان مستقیماً از طرف صندوق رفاه  مذکور به حساب شخصی دانشجویان وام بگیر واریز خواهد شد. اداره رفاه معاونت دانشجویی پیگیر واریزی هر چه سریعتر می باشد.

معاونت دانشجویی اداره رفاه