آخرین اخبار

اطلاعیه: برگزاری کارگاه آموزشی با عنوان "تكنیك های حضور موفق در نمایشگاه"

پارک علم و فناوری استان، به منظور ارتقای دانش و توانمندی شركت های فناور استان جهت حضور موفق تر و مؤثرتر در نمایشگاه های داخلی و خارجی در حوزه های مختلف فناوری، كارگاه آموزشی با عنوان "تكنیك های حضور موفق در نمایشگاه" را  روز پنجشنبه مورخ ٢٨ اردیبهشت ماه در سالن اجتماعات پژوهشكده مطالعات دریاچه ارومیه برگزار می نماید.

 

کارگاه آموزشی

 تکنیک های حضور موفق در نمایشگاه

 

موضوعات و سرفصل­های کارگاه:

تعریف نمایشگاه و انواع آن

انتخاب هدفمند نمایشگاه

شناخت مثلث طلایی در نمایشگاه

نمایشگاه: تبلیغ زنده

نمایشگاه: بهترین جایگاه برای شناخت نقاط ضعف و تقویت نقاط قوت

نمایشگاه: نماد عینی وقت طلاست

اصول و تکنیک های موفقیت در نمایشگاه (به عنوان غرفه دار و بازدیدکننده)

اصول و تکنیک های مذاکرات تخصصی در نمایشگاه

ایجاد و حفظ ارتباط در نمایشگاه

حضور موفق در یک نمایشگاه و تاثیر آن بر دستیابی به اهداف مدنظر

آشنایی با سازمانهای دولتی و غیر دولتی مرتبط با صنعت نمایشگاه

مدرس:

جناب آقای مهندس سعید قربانی

کارشناس نمایشگاه ها و هیأت های تجاری خارج از کشور

سوابق:

·         ﻛﺎرﺷﻨﺎس ﻧﻤﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻬﺎ و ﻫﻴأت ﻫﺎي ﺗﺠﺎري ﺧﺎرج از ﻛﺸﻮر ﺑﻪ ﻣﺪت 12 سال

·         ﻛﺎرﺷﻨﺎس و ﻣﺴﺌﻮل ﺑﺎزارﻳﺎﺑﻲ و ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪﻫﻲ ﭘﺎوﻳﻮن ﻣﻠﻲ اﻳﺮان در ﻧﻤﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻬﺎي ﻣﻌﺘﺒﺮ دﻧﻴﺎ

·         ﻛﺎرﺷﻨﺎس ﻧﻤﺎﻳﺸﮕﺎه در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ "ﻧﻤﺎﻳﺸﮕﺎه ، ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺎﻳﺪار" در ﺳﺎزﻣﺎن ﺻﺪا و ﺳﻴﻤﺎي ﻣﺮﻛﺰ اﺻﻔﻬﺎن از سال 1394

زمان برگزاری: پنجشنبه 28/02/1396 ساعت 09:00 لغایت 17:00

مکان برگزاری: ارومیه خیابان شهید بهشتی پردیس دانشگاه ارومیه سالن آمفی تئاتر پژوهشکده مطالعات دریاچه ارومیه

نحوه ثبت نام: مراجعه به سایت www.wastp.ir

هزینه ثبت نام :

·         400،000 ریال برای شرکت کنندگان آزاد

·         100% تخفیف برای شرکت های مستقر در پارک علم و فناوری و شرکت های دانش بنیان استان

·         50% تخفیف برای واحد های مستقر در مراکز رشد استان

سایر موارد:

·         به شرکت کنندگان در کارگاه گواهینامه معتبر اعطاء خواهد شد.

·         امکانات پذیرایی و ناهار برای شرکت کنندگان فراهم می­باشد.

* برای دریافت اطلاعات تکمیلی می‌توانید با شماره تماس تماس 2 04432751240 داخلی 116 (سرکار خانم سیوانی)تماس حاصل فرمایید*