آخرین اخبار

برگزاری کارگاه مهدویت ویژه کارکنان دانشگاه ارومیه

با موضوع: مهدویت

زمان: روز یک شنبه مورخ 1396/02/24 از ساعت 8:15 صبح

مکان: اتاق شورای ساختمان ستاد مرکزی دانشگاه

 

دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری