آخرین اخبار

انتصاب معاون آموزشی جدید دانشگاه ارومیه

در حکمی از سوی دکتر حب نقی رییس دانشگاه ارومیه، دکتر علیرضا مظفری به عنوان سرپرست جدید حوزه معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه ارومیه منصوب شد.

در گوشه ای از این حکم آمده است: " امید است با توجه به مقررات و آئین نامه ها و بهره گیری از اصل مشاوره و استفاده از اندیشه صاحبنظران و رویکرد جدی به برنامه راهبردی مصوب هیأت امناء و هماهنگ ساختن سرفصلهای دروس با آنها و افزایش کیفیت در حوزه آموزش دانشگاه، بیش از گذشته موفق باشید."

دکتر علیرضا مظفری دارای مدرک دکتری زبان و ادبیات فارسی می باشد. وی از سال 1370 به عنوان عضو هیات علمی در استخدام دانشگاه ارومیه بوده و هم اکنون با مرتبه استاد تمامی از اساتید فرهیخته رشته ادبیات فارسی دانشگاه است.

وی از شاگردان دکتر شفیعی کدکنی بوده، دارای 3 کتاب خیل خیال (زیباشناسی صور خیال شعر حافظ)، وصل خورشید (شرح شصت غزل از حافظ) و آفتابی در میان سایه ای (جشن نامه استاد دکتر بهمن سرکاراتی) بوده و سابقه اجرایی بیش از 18 سال در حوزه معاونت آموزشی دارد.

شایان ذکر است دکتر حب نقی از تلاشهای جناب آقای دکتر آین که در این سالها، از هیچ تلاش و همتی دریغ نورزیده و خالصانه و دلسوزانه در این راه، گام بر داشته اند، صمیمانه قدردانی نمود.

 

_____________________________________________________________________________________

    • آمار بازدید:  امروز:696  این هفته:25894  این ماه:85245  امسال:1051448