آخرین اخبار

به اطلاع می رساند اخیرا سامانه اینترنتی تحت عنوان (سامانه درخواست و صدور کارت بین المللی هویت دانشگاهیی aiic) با راه اندازی وب سایت و کانال تلگرامی اقدام به کلاهبرداری از دانشجویان، مدرسان و اعضای هیات علمی کرده و خود را نماینده تشکیلاتی موسوم به جامعه بین المللی ارتباطات دانشگاهی (iscdbu) که در کشور روسیه مستقر می باشد، معرفی نموده است.

در این سامانه هر کدام از دانشجویان، مدرسان و اعضای هیات علمی ضمن اینکه باید کلیه اطلاعات خود را به همراه عکس وارد کنند باید مبلغی بین 70 تا 100 هزار تومان جهت صدور کارت مذکور و عضویت در سامانه واریز نمایند، کارت های ارائه شده به زبان انگلیسی و روسی می باشد.

این سامانه در خصوص فعالیت های خود آورده است (سامانه فوق به هیچ موسسه یا دانشگاهی در داخل کشور وابسته نبوده و بطور مستقل از کشور روسیه برای ارائه خدمات هویت بین المللی دانشگاهیان کشور فعالیت می نماید.) سامانه مذکور، شناسایی و دعوت از نخبگان و خبرگان کشور های مختلف برای همکاری های کوتاه مدت علمی و آموزشی، برگزاری مشترک کارگاه های تخصصی و تسهیل در جذب متقاضیان خارجی جهت گذراندن دوره آموزش بین المللی را از اهداف اصلی خود مطرح کرده است.

به اطلاع می رساند اخیرا سامانه اینترنتی تحت عنوان (سامانه درخواست و صدور کارت بین المللی هویت دانشگاهیی aiic) با راه اندازی وب سایت و کانال تلگرامی اقدام به کلاهبرداری از دانشجویان، مدرسان و اعضای هیات علمی کرده و خود را نماینده تشکیلاتی موسوم به جامعه بین المللی ارتباطات دانشگاهی (iscdbu) که در کشور روسیه مستقر می باشد، معرفی نموده است.

در این سامانه هر کدام از دانشجویان، مدرسان و اعضای هیات علمی ضمن اینکه باید کلیه اطلاعات خود را به همراه عکس وارد کنند باید مبلغی بین 70 تا 100 هزار تومان جهت صدور کارت مذکور و عضویت در سامانه واریز نمایند، کارت های ارائه شده به زبان انگلیسی و روسی می باشد.

این سامانه در خصوص فعالیت های خود آورده است (سامانه فوق به هیچ موسسه یا دانشگاهی در داخل کشور وابسته نبوده و بطور مستقل از کشور روسیه برای ارائه خدمات هویت بین المللی دانشگاهیان کشور فعالیت می نماید.) سامانه مذکور، شناسایی و دعوت از نخبگان و خبرگان کشور های مختلف برای همکاری های کوتاه مت علمی و آموزشی، برگزاری مشترک کارگاه های تخصصی و تسهیل در جذب متقاضیان خارجی جهت گذراندن دوره آموزش بین المللی را از اهداف اصلی خود مطرح کرده است.