آخرین اخبار

برگزاری جلسه مجمع عمومی کانون فرهنگی اساتید

به استحضار اعضای محترم کانون فرهنگی اساتید می رساند که به علت اتمام دوره فعالیت شورای مرکزی کانون، جلسه مجمع عمومی جهت برگزاری انتخابات تشکیل می گردد.

رئوس برنامه ها:

•             سخنرانی ریاست محترم دانشگاه

•             ارایه گزارش عملکرد سالیانه کانون

•             برگزاری انتخابات شورای مرکزی کانون

زمان: یکشنبه 21/3/1396  ساعت 10:30 لغایت 11:30

مکان: سالن اجتماعات دانشکده منابع طبیعی