آخرین اخبار

هيچ سفره اى با بركت تر از سفره اى نيست كه يتيم بر سر آن بنشيند.
پیامبر گرامی اسلام(ص)

به مناسبت هفته اکرام ایتام در ماه مبارک رمضان، دانشگاه ارومیه با همکاری کمیته امداد امام خمینی در نظر دارد مراسم اطعام ایتام را برگزار‌ نماید. در همین راستا دست امداد به سوی دانشگاهیان و دانشجویان دراز می کنیم و انتظار کمک داریم.

مسئولین جمع آوری کمکهای نقدی در دانشکده ها مدیران محترم فرهنگی می باشند و مسئول جمع آوری کمک در ساختمان ستاد، معاونتهای آموزشی و دانشجویی برادر گرامی‌ حاج سعید عنانی می باشد.