آخرین اخبار

ثبت نام از بانوان کارمند دانشگاه جهت شرکت در مسابقات منطقه ای آمادگی جسمانی

به اطلاع خواهران کارمند می رساند با توجه به برگزاری مسابقات آمادگی جسمانی بین دانشگاههای منطقه کلیه افرادی که در رده های سنی 30 تا 35، 36 تا 40 سال، 41 تا 45 و  46 تا 50  و 51 به بالا ؛  در رشته آمادگی جسمانی حائز شرایط شرکت می باشند خواهشمند است تا پایان خرداد ماه جهت ثبت نام با مدیریت تربیت بدنی واحد خواهران به شماره داخلی 2303 و 2512 تماس حاصل نمایند.

 

مدیریت تربیت بدنی دانشگاه