آخرین اخبار

اطلاعیه ثبت نام وام ویژه دانشجویان روزانه دکتری تخصصي

به اطلاع دانشجویان گرامی مقطع دکتری تخصصی ناپیوسته روزانه مي رساند: از تاریخ 17/3/96 تا تاريخ 31/3/96  به اداره رفاه دانشگاه مراجعه و نسبت به ثبت نام وام اقدام نمایند.

نحوه ارائه مدارک و اقدامات لازم توسط دانشجو

1- تکمیل فرم 1 و 2( پيوستي) وتحويل آن به اداره رفاه در بازه زمانی اعلامی از تاریخ 17/03/96 تا 31/03/96

2- تعيين يكي از شعب بانك توسعه تعاون به عنوان شعبه پرداخت كننده وام توسط دانشجو ومراجعه به آن براي اطلاع از مدارك مورد نياز

3- بعد از تایید لیست دانشجويان توسط دانشگاه و ارسال آن به صندوق رفاه دانشجویان، طی پیامکی به دانشجويان اعلام خواهد شد با در دست داشتن مدارك اعلام شده در شيوه نامه، جهت تكميل پرونده  به شعبه منتخب خود مراجعه نمايند.

4- با توجه به تغییرات اعمال شده در بخشنامه وشيوه نامه آن توسط صندوق رفاه دانشجویان، به محض دریافت بخشنامه جديد ، اطلاع رسانی انجام خواهد شد.دانشجويان گرامي براي ثبت مشخصات در سامانه، سريعا نسبت به تكميل فرم ها وتحويل آن به اداره رفاه دانشجويان اقدام نمايند.

دانشجوياني كه تمايل به بهره مندي از وام ويژه دكتري را ندارند ،مي توانند از وام تحصيلي استفاده نمايند.

5- دانشجویانی که در بازه زمانی اعلام شده اقدام ننمايند، از تاریخ 01/04/96 تا 15/04/96 مجددا مي توانند جهت تحويل فرم هاي تكميل شده به اداره رفاه مراجعه نمايند.به علت تعیین سقف مبلغ تعهد بانك،ضروري است  ثبت نام در روزهاي نخست توسط دانشجويان انجام گيرد.

 

فرم یک

فرم دو

بخشنامه صفحه 1

بخشنامه صفحه 2