آخرین اخبار

در خصوص تاخیرهای مرتبط با شبهای احیاء برای ساعات اداری
به اطلاع کارکنان دانشگاه ارومیه می رساند زمان شروع بکار دانشگاه ارومیه فردا چهارشنبه ۲۴ خرداد ماه با دو ساعت تاخیر آغاز می شود و سرویس کارمندی نیز با دو ساعت تاخیر دایر می باشد.
نکته قابل توجه: ساعت کاری روز یکشنبه ۲۸ خرداد نیز با دو ساعت تاخیر آغاز می شود لیکن به دلیل برنامه امتحاناتی دانشجویان پرسنل‌ درگیر در امور امتحانات باید همانند روزهای عادی سر کار حاضر و سرویس مطابق برنامه زمانی روزهای عادی برقرار است. لذا سایر کارکنان که همچنان تمایل دارند با دو ساعت تاخیر در محل کار حضور بهم رسانند می توانند با خودرو شخصی و یا سرویس های عمومی دانشجویی در محل کار حاضر شوند.