آخرین اخبار

نشست مشترک هیأت رییسه دانشگاه ارومیه با اساتید و کارکنان دانشکده ادبیات و علوم انسانی

هیأت رییسه دانشگاه ارومیه بیست و یکم خرداد ماه با حضور در دانشکده ادبیات با رییس، اساتید و کارکنان دانشکده دیدار کردند

دکتر حب نقی رییس دانشگاه در این جلسه، به مباحث مهم در عرصه تصمیم گیری های دانشگاه اشاره نمود و گفت: اصلی ترین تلاش ما همواره بر اجرای دقیق و درست قانون و مقررات بوده است و از آن عدول نمی کنیم.

دکتر حب نقی ادامه داد: افزایش کیفیت آموزشی و بخش اداری دانشگاه از ارکان اساسی تعالی و سوق به سوی چشم انداز 5 ساله دانشگاه می باشد که ما با تغییرات در این حوزه ها گام هایی را در این خصوص برداشته ایم.

رییس دانشگاه افزود: محیط دانشگاه یک محیط فرهنگی و علمی است؛ بنابراین باید با محیط های دیگر از لحاظ فضای استادی، کارمندی و دانشجویی تفاوت داشته باشد و باید کارکنان در برخورد با مسائل و مشکلات موجود به ارزشهای اسلامی و انسانی توجه داشته و اهمیت دهند.


در ادامه اعضای هیات رییسه به مسائل شفاهی و کتبی مطروحه از سوی اساتید از قبیل ارتقاء رتبه، تبدیل وضعیت استخدامی، طرحهای عمرانی نیمه تمام، پایه های تشویقی (آموزشی و پژوهشی)، حق مسکن، تجهیز آزمایشگاه های روانشناسی و جغرافیا، توزیع کتاب های چاپ شده اساتید در کتابخانه ها، مهمانسرای تهران، ایجاد رشته کارشناسی حقوق و ... پاسخ دادند.