آخرین اخبار

فرایند انتخاب هم اتاقی و اتاق ویژه دانشجویان خوابگاهی دانشگاه ارومیه

بدینوسیله به اطلاع دانشجویان محترم متقاضی خوابگاه که در مرحله پیش ثبت نام خوابگاه شرکت کرده و خوابگاه مورد نظر را انتخاب کرده اند می رساند، فرآیند انتخاب هم اتاقی و اتاق از ساعت 12 روز شنبه مورخه 03/04/96  از طریق سامانه امور خوابگاه ها آغاز خواهد شد.

 لازم بذکر است: قبل از شروع فرآیند انتخاب هم اتاقی و اتاق، می بایستی دانشجویان محترم به قسمت کاردکس اسکان مراجعه نموده و از تایید یا رد درخواست خود اطلاع یافته و راهنمای زیر را با دقت مطالعه نمایند تا با هیچگونه مشکلی در روند انتخاب هم اتاقی و اتاق مواجه نشوند .

 

1:قبل از آغاز روند انتخاب هم اتاقی و اتاق لازم به توضیح است که از بین افرادی که مایل به هم اتاق بودن هستند یکی از دانشجویان بعنوان سرگروه، فرایند مربوط به تشکیل گروه و انتخاب اتاق را انجام داده و بقیه فقط در امر تائید هم گروهی مشارکت خواهند داشت، لذا خواهشمند است قبلا سرگروه خود را از بین گروه انتخاب فرمائید.

 

2:فقط دانشجویانی که پیش ثبت نام کرده اند می توانند درمرحله تشکیل گروه برای انتخاب هم اتاقی و انتخاب اتاق شرکت داشته باشند.

 

3:تنها دانشجویانی که در یک خوابگاه مشترک پیش ثبت نام کرده اند میتوانند در یک گروه مشترک حضور داشته باشند.بدیهی است در صورت انتخاب دانشجوی پیش ثبت نام کرده در سایر خوابگاه ها توسط سرگروه، این امر میسر نخواهد بود.

 

4:انتخاب هم اتاقی و اتاق برای سکونت در خوابگاه ملکی و استیجاری میسر بوده و شامل خوابگاه های خودگردان نمی شود. لذا آن دسته از دانشجویانی که برای آنان خوابگاه خودگردان جهت سکونت در ترم آتی تایید شده است بایستی در زمان مراجعه برای سکونت با هماهنگی سرپرست خوابگاه بدین امر اقدام نمایند.

 

5:ظرفیت های قابل انتخاب در مرحله انتخاب هم گروهی ها برای ثبت نفرات هم اتاقی بر اساس ظرفیت اتاق های خالی باقی مانده می باشد که به تناسب ظرفیت اتاق های خوابگاه ها متفاوت است.

 

 راهنمای نحوه تشکیل گروه هم اتاقی و انتخاب  اتاق