آخرین اخبار

قابل توجه عموم کارکنان دانشگاه:
بدینوسیله به اطلاع می رساند کارگاه "آشنایی با اصول کوهنوردی" در روز دو شنبه مورخ 96/4/12 برگزار خواهد شد.
زمان : ساعت 8/30 الی 10/30
مکان: سالن اجتماعات دانشکده علوم
سخنرانان : آقایان دکتر ذوالفقاری - دکتر اسماعیل آین
حضور برای عموم همکاران اعم از آقایان و بانوان آزاد است .

گواهی حضور در کارگاه برای افراد حاضر در این کارگاه آموزشی اعطاء می گردد.