آخرین اخبار

اطلاعیه ورزشی

به اطلاع کلیه همکاران دانشگاهی میرساند استخر پردیس نازلو دانشگاه ارومیه در نظر دارد در ایام تابستان ،کلاسهای آموزشی شنا را برای فرزندان کارکنان و اعضای هیات علمی برگزار نماید

هزینه هردوره 12 جلسه ای:  120000 تومان

روزهای زوج: آقایان

روزهای فرد: بانوان

شماره تلفنهای استخر: داخلی: 3112

تلفن همراه آقای پاکدامن: 09149493034