آخرین اخبار

تولید موش آزمایشگاهی نژاد خالص بالب سی (balb/ c) برای اولین بار درشمال غرب کشور

با توجه به نیاز پژوهشگران استان به نژاد پر کاربرد بالب (balb/ c) از نژاد های رایج موش آزمایشگاهی در تحقیقات سرطان و ایمنی شناسی، در راستای تسهیل دسترسی پژوهشگران استان و استان های همجوار، پژوهشکده زیست فنآوری دانشگاه ارومیه اقدام به تولید این نژاد موش آزمایشگاهی نموده است تا با قیمت مناسب در دسترس پژوهشگران قرار گیرد.

 لذا بدینوسیله به اطلاع پژوهشگران محترم می رساند در صورت نیاز به این نژاد موش، جهت ثبت سفارش خود به کارشناس پژوهشکده زیست فنآوری دانشگاه ارومیه آقای بصیرنیا مراجعه نمایند همچنین آدرس و شماره تماس پژوهشکده جهت کسب اطلاعات بیشتر در ذیل می آید.

آدرس: ارومیه خیابان شهید بهشتی، پردیس دانشگاهی دانشگاه ارومیه، پژوهشکده زیست فنآوری.

تلفکس:044-33440199