آخرین اخبار

دانشگاه ارومیه دربین دانشگاههای با بیشترین کمیت تولیدعلم
ایران با 19% رشد کمیت تولید علم همچنان پیشتاز رشد علمی دنیا است   

 به نقل از اداره روابط عمومی و همکاري های علمی بين المللی پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC) دکتر محمدجواد دهقانی سرپرست پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC) گفت: براساس اطلاعات مستخرج از پایگاه استنادی وب آو ساینس (آی.اس.آی) در سال 2016 نسبت به سال 2015 رشد کمیت تولید علم کشور به 19% رسید. لازم به ذکر است هر چند در سال 2017 به سر می بریم اما اطلاعات سال 2016 هنوز در حال کامل شدن است و تا کامل شدن اطلاعات سال 2017 مدت زمان زیادی مانده است. در سال 2015 کمیت تولید علم کشور 38332 مورد بود که این رقم درسال 2016 به 45560 مورد رسید. بررسی 25 کشور برتر بر اساس کمیت تولید علم در دو سال مورد بررسی نشان می دهد که جمهوری اسلامی ایران رتبه نخست دنیا در رشد کمیت تولید علم را همچنان در اختیار دارد.

دهقانی اظهار داشت: بعد از جمهوری اسلامی ایران به ترتیب، روسیه، لهستان، هند، چین، ترکیه، سوئد، اسکاتلند، استرالیا، اتریش و دانمارک بیشترین افزایش کمیت تولید علم را داشته اند. آنها به ترتیب بین 5% تا 17% رشد کمیت تولید علم داشته اند.

 

تعداد مدارک

کشور

ردیف

2015

2016

651279

660963

آمریکا

1

390200

421288

چین

2

167681

174512

انگلستان

3

158976

163117

آلمان

4

113660

115342

ژاپن

5

105396

114616

هند

6

109766

110610

فرانسه

7

106593

108277

ایتالیا

8

102850

104064

کانادا

9

92102

97239

استرالیا

10

89379

90721

اسپانیا

11

75623

76178

کره جنوبی

12

62753

65729

برزیل

13

52707

61524

روسیه

14

56803

58705

هلند

15

44174

47391

ترکیه

16

38332

45560

ایران

17

42971

44496

سوئیس

18

39327

42834

لهستان

19

37300

39459

سوئد

20

36712

36174

تایوان

21

32344

32780

بلژیک

22

25642

26939

دانمارک

23

23822

25045

اتریش

24

23414

24756

اسکاتلند

25

وی افزود: در سال 2016 جمهوری اسلامی ایران رتبه 17 دنیا از لحاظ کمیت تولید علم در پایگاه استنادی وب آو ساینس (آی.اس.آی) را کسب کرد. رتبه ایران در سال 2015 در این پایگاه 19 بود. بنابراین بر اساس این پایگاه دو رتبه صعود داشته ایم. سهم ایران نیز در سال 2016 حدود 1.7% از کل کمیت تولید علم دنیا است. این در حالی است که در سال 2015 ایران 1.5% از کمیت علم دنیا را تولید می کرد.

سرپرست ISC ادامه داد: بررسی تعداد مدارک علمی دانشگاه ها و مراکز تحقیقاتی دانشگاه ها و موسسات تحقیقاتی در سال 2016 در پایگاه آی.اس.آی نشان می دهد که سهم آنها از لحاظ کمیت تولید علم در سطح کشور یکسان نیست. در بین دانشگاه های علوم پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، شهید بهشتی و ایران بیشترین کمیت تولید علم را تولید کرده اند.

وی افزود: در بین پژوهشگاه ها و مراکز تحقیقاتی، پژوهشگاه دانش های بنیادی، انیستیتو پاستور ایران و جهاد دانشگاهی بیشترین کمیت تولید علم را داشته اند.

دهقانی گفت: در بین دانشگاه های جامع و براساس کمیت تولید علم سه دانشگاه تهران، تربیت مدرس و فردوسی مشهد صدرنشین هستند. در بین دانشگاه های صنعتی سه دانشگاه امیرکبیر، شریف و اصفهان به ترتیب بیشترین کمیت تولید علم را تولید کرده اند. در بین دانشگاه های غیرمتمرکز نیز دانشگاه آزاد اسلامی و پیام نور بیشترین کمیت تولید علم را داشته اند.

.گفتنی است: در جدول ذیل دانشگاه ارومیه توانسته بر اساس تعداد مدارک تولید علم در میان دانشگاه های جامع، رتبه چهاردهم را به خود اختصاص دهد

تعداد مدارک

نام

نوع مؤسسه

3628

دانشگاه علوم پزشکی  تهران

دانشگاه‌های علوم پزشکی

2067

دانشگاه علوم پزشکی  شهید بهشتی

1283

دانشگاه علوم پزشکی ایران

1214

دانشگاه علوم پزشکی مشهد

1147

دانشگاه علوم پزشکی تبریز

1126

دانشگاه علوم پزشکی شیراز

1011

دانشگاه علوم پزشکی استان اصفهان

636

دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز

505

دانشگاه علوم پزشکی بقیة‌الله (عج)

433

دانشگاه علوم پزشکی مازندران

416

دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه

409

دانشگاه علوم پزشکی کرمان

352

دانشگاه علوم پزشکی همدان

3663

دانشگاه تهران

دانشگاه‌های جامع

2005

دانشگاه تربیت مدرس

1415

دانشگاه فردوسی مشهد

1309

دانشگاه شیراز

1146

دانشگاه تبریز

1130

دانشگاه شهید بهشتی

798

دانشگاه اصفهان

685

دانشگاه گیلان

628

دانشگاه کاشان

596

دانشگاه شهید باهنر کرمان

569

دانشگاه رازی

545

دانشگاه سمنان

522

دانشگاه بوعلی سینا

519

دانشگاه ارومیه

443

دانشگاه مازندران

430

دانشگاه شهید چمران اهواز

428

دانشگاه یزد

417

دانشگاه خوارزمی

409

دانشگاه زنجان

329

دانشگاه شهرکرد

321

دانشگاه محقق اردبیلی

288

دانشگاه الزهرا (س)

286

دانشگاه کردستان

2079

دانشگاه صنعتی امیرکبیر

دانشگاه‌های صنعتی

1754

دانشگاه صنعتی شریف

1516

دانشگاه صنعتی اصفهان

1406

دانشگاه علم‌وصنعت ایران

785

دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

487

دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل

426

دانشگاه صنعتی مالک اشتر 

372

دانشگاه صنعتی شاهرود

359

دانشگاه صنعتی سهند

9237

دانشگاه آزاد اسلامی

دانشگاه‌های غیرمتمرکز

963

دانشگاه پیام نور

617

پژوهشگاه دانش‌های بنیادی

پژوهشگاه‌ها/مراکز تحقیقاتی

407

انستیتو پاستور ایران

320

جهاد دانشگاهی