آخرین اخبار

راه اندازی سامانه مدیریت پژوهانه اساتید دانشگاه ارومیه

در جلسه شورای پژوهش و فناوری دانشگاه که با حضور مشاور رئیس دانشگاه در امور برنامه ریزی، بودجه و امور مالی، معاونین پژوهشی و تحصیلات تکمیلی دانشکده ها، روسای پژوهشکده ها،  مدیر امور مالی دانشگاه و عاملین مالی دانشکده ها بیستم تیرماه تشکیل شد، دکتر سلیمانپور معاون پژوهش و فناوری دانشگاه، نسبت به معرفی این سامانه توضیحات کاملی را ارایه نمود.

معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه ارومیه در راستای تسهیل و مدیریت دقیق هزینه کرد اعتبار پژوهشی اساتید، اقدام به راه اندازی سامانه مدیریت پژوهانه اساتید نموده است که در حال حاضر بر روی سرور دانشگاه نصب شده و آماده بهره برداری می باشد. اعتبار پژوهانه اعضای هیات علمی مشتمل بر اعتبار گرنت سالانه و اعتبار پایان نامه های مصوب در این سامانه برای اساتید با جزئیات و سوابق هزینه کرد قابل دسترسی می باشد.

اساتید پس از ورود به این سامانه درخواست استفاده از پژوهانه خود را به سادگی ثبت کرده و پس از تایید معاونین پژوهشی و تحصیلات تکمیلی دانشکده ها از عاملین مالی همان دانشکده مبالغ هزینه شده را دریافت می نمایند.

همچنین امکان گزارش گیری در این سامانه وجود دارد و اعتبارات هزینه نشده در سامانه برای اعضاء هیات علمی ذخیره خواهد شد و به ویژه گرنت سالانه اساتید از این پس در صورت عدم استفاده سوخت نشده و بلکه ذخیره می شود و در سنوات آتی قابل استفاده می باشد.

اعضاء محترم هیات علمی می توانند برای دسترسی به این سامانه ترجیحاً از طریق مرورگر Google Chrome به آدرس اینترنتی http://grant.urmia.ac.ir مراجعه نمایند. هم اکنون مانده گرنت سال 95 و همچنین گرنت جدید اعلام شده از طرف معاونت پژوهش و فناوری برای سال 96 بر روی این سامانه برای تمام اساتید تعریف و بارگذاری شده است.