آخرین اخبار

جلسه سخنرانی و پرسش و پاسخ ۳ روزه با حضور سرکار خانم دکتر شجاع با موضوع "فرجام شناسی"

به اطلاع بانوان کارمند دانشگاه می رساند، جلسه سخنرانی و پرسش و پاسخ ۳ روزه با حضور سرکار خانم دکتر شجاع و موضوع "فرجام شناسی" در تاریخ های ذیل برگزار خواهد شد.از عموم بانوان همکار علاقه مند دعوت می شود در این دوره سه روزه شرکت نمایند.
زمان: دوشنبه مورخ ۹۶/۵/۲ و دوشنبه مورخ ۹۶/۵/۹ و دوشنبه مورخ ۹۶/۵/۱۶ از ساعت ۸:۱۵ لغایت ۹:۱۵
مکان: سالن امفی تئاتر دانشکده منابع طبیعی.