آخرین اخبار

به اطلاع استادان و کارکنان محترم دانشگاه ارومیه می رساند گروه سیار کمیته امداد به منظور دستگیری و یاری رساندن به ایتام، پیشگیری از آسیبهای فردی و اجتماعی ایتام و نیز ارتقاء عزت نفس و امید آفرینی در آنان، روز چهارشنبه مورخ ۹۶/۵/۴ از ساعت ۹ صبح الی ۱۴ در ساختمان مرکزی دانشگاه، طبقه اول مقابل درب سالن شورا آماده دریافت مساعدتها و حمایت های شما همکاران محترم می باشند.

در قرآن مجید، این کلام گویای خداوند متعال است که اکرام یتیم موجب دوستی خداوند، آسایش در دنیا و آخرت، بازدارنده از کبر و غرور و دوری از محنت های مالی و ... می گردد.

 

نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری