آخرین اخبار

اسامی اولیه پذیرش بدون آزمون کارشناسی ارشد سال تحصیلی 97-96 دانشگاه ارومیه

برای مشاهده نتایج بر روی کلمه اسامی کلیک نمایید.