آخرین اخبار


اطلاعیه دانشگاه ارومیه در مورد نحوه پذیرش دانشجویان دکترا در سال 96

1- پذیرفته شدگان دکترای دانشگاه ارومیه ، از کنکور سازمان سنجش قبول شده و ازمیان چند برابر ظرفیت معرفی شده به دانشگاه و با انجام مصاحبه انتخاب شده اند
2-بجای اعمال کف امتیاز، این بار بترتیب رتبه کسب شده مورد پذیرش قرار گرفته اند.
3-تعداد قبول شدگان مساوی یا کمتر از ظرفیت اعلام شده گروه های آموزشی بوده و اظهار اینکه  بیشتر از ظرفیت دانشجوی دکترا گرفته شده است صحت ندارد.
4-دانشگاه ها مخیر بوده اند که برای قبولی متقاضیان دکترا، گزینه کسب حداقل امتیاز مصاحبه را در سامانه علامت بزنند یا نزنند.
5-به همین دلیل فوق است که علامت نزدن سهوی گزینه کف امتیازات توسط کارمند (پر کننده اطلاعات) در سامانه سازمان سنجش هیچگونه مانع و مشکلی در ثبت اطلاعات متقاضیان دکترا ایجاد نکرده است.
6-فرد خاطی به دادگاه رسیدگی به تخلفات معرفی شده و مدیر کل تحصیلات تکمیلی دانشگاه استعفا کرده است. در هر حال باید قبول داشت که عنصر خطای انسانی در هر موضوعی محتمل بوده طراحی سامانه باید بنحوی باشد که دخالت خطای انسانی را غیر ممکن سازد.
7-مسئولین دانشگاه با توضیح موضوع به تصمیم گیران سازمان سنجش تقاضای تجدید نظر در اسامی پذیرفته شدگان دکترا را کرده ولی با این عنوان که بعد از اعلام نتایج برای آن ها حق ایجاد شده است با هرگونه تغییر در اسامی قبول شدگان مخالفت نموده اند.
8-دانشگاه ارومیه بر حفظ کیفیت در گروه های آموزشی تاکیدجدی می کند.  بدیهی است افرادی خواهند توانست دوره دکترا را با موفقیت به پایان ببرند که با تلاش بیشتری خود را با استاندارد های مورد نظر تطبیق دهند  و گرنه بصورت قانونی حذف خواهند شد.