آخرین اخبار

کمیته پشتیبانی از مدافعین حرم در دانشگاه تشکیل شد

 در اولین جلسه کمیته پشتیبانی از مدافعین حرم که بیستم شهریور ماه با حضور نماینده محترم نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه، مسئول بسیج اساتید، نماینده دانشگاه در ستاد مدافعین حرم، نماینده بسیج کارکنان، مسئول حراست و نماینده بسیج دانشجویی دانشگاه در دفتر معاونت فرهنگی تشکیل یافت افراد حاضر به بحث و بررسی پیرامون روشهای کمک و پشتیبانی از رزمندگان مدافع حرم و زمینه سازی فرهنگی در این خصوص پرداختند.

مهمترین موضوعاتی که در جلسه مذکور بدان اشاره شد تبیین و تشریح اهداف، چرایی وجود، فعالیت و آرمان مدافعین حرم، برپایی نمایشگاههایی که درآمد حاصل از آن، ویژه حمایت از مدافعین حرم تخصیص یابد، ایجاد کمپینی به جهت جمع آوری کمک های مردمی در سطح استان با تولی گری دانشگاه، ایجاد فضای فرهنگی مناسب در پردیس های دانشگاه، اختصاص یک جلسه از دروس عمومی به بحث مدافعین حرم و ... بود.

 

_____________________________________________________________________________________

    • آمار بازدید:  امروز:456  این هفته:23687  این ماه:92561  امسال:1038939