آخرین اخبار

در این دیدار که در آن منتخبین نماینده های تشکلهای دانشجویی حضور داشتند آقای مرتضی عبدالهی از دانشگاه ارومیه به عنوان یکی از پنج نفر نماینده انجمنهای ورزشی  دانشگاههای سراسر کشور حاضر بود.
در این نشست صمیمی دکتر سید ضیا هاشمی سرپرست وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری ضمن استماع نظرات و پیشنهادات شرکت کنندگان از تشکلهای مختلف دانشجویی، بر حمایت وزارت خانه از کلیه فعالیتهای مربوطه بویژه در بخش ورزش دانشجویی و توسعه اماکن ورزشی تاکید کردند.

نمایندگان تشکل‌های دانشجویی دانشگاه‌های سراسر کشور در دیدار با دکترهاشمی که دوم مهرماه انجام شد به طرح دیدگاه ها و نظرات خود درباره فضای حاکم بر فعالیت های سیاسی، صنفی، فرهنگی، علمی و آموزشی دانشجویان در دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی کشور پرداختند.

_____________________________________________________________________________________

    • آمار بازدید:  امروز:4657  این هفته:28362  این ماه:110516  امسال:1036869