آخرین اخبار

دکتر نیستانی از اعضای مرکز نظارت و ارزیابی و تضمین کیفیت وزارت علوم در کارگاه ارزیابی درونی گروه های آموزشی که ویژه اعضای هیات علمی دانشگاه برگزار شد گفت: دانشگاه ارومیه از جمله دانشگاههای فعال در امر ارزیابی در سطح دانشگاهها می باشد.

این کارگاه در راستای بسط فرهنگ خودارزیابی، برنامه ریزی و بهبود کیفیت گروه های آموزشی با شرکت  54 نفر از اعضای هیات علمی دانشگاه از گروه های مختلف آموزشی و با تاکید بر حضور حداقل 2 نفر از اعضای کمیته ارزیابی درونی گروه های آموزشی که در حال انجام فرآیند ارزیابی درونی هستند، اجرا گردید.

 

دکتر محمدرضا نیستانی مدرس کارگاه و از اعضای مرکز نظارت و ارزیابی و تضمین کیفیت وزارت علوم ضمن بیان اهداف کارگاه به تشریح مراحل مختلف فرآیند ارزیابی درونی گروه ها پرداخته و در نهایت همکاران شرکت کننده در کارگاه در قالب کارگروه های مختلف به صورت عملی مراحل ارزیابی درونی و استخراج نقاط ضعف و قوت یک گروه آموزشی فرضی را در چهارچوب کاربرگ های موجود اجرا و نسبت به رفع موانع و حل مشکلات موجود راهکارهای پیشنهادی خود را ارائه نمودند.

گفتنی است: دورۀ اول کارگاه ارزیابی درونی گروه های آموزشی در دی ماه سال 95 توسط دفتر نظارت و ارزیابی و دومین دورۀ کارگاه دوم مهرماه در پژوهشکده مطالعات دریاچه ارومیه برگزار گردید.

 

_____________________________________________________________________________________

    • آمار بازدید:  امروز:2335  این هفته:21924  این ماه:107919  امسال:1117403