آخرین اخبار

مصوبات هیات امنای دانشگاه ارومیهاز سال 85 تا 89 (جهت دریافت فایل اینجا کلیک کنید)