آخرین اخبار

در پاسخ به سخنان سخیف رئیس جمهور آمریکا و توهین به ایران اسلامی عزیزمان تجمع دانشجویان و دانشگاهیان دانشگاه ارومیه امروز یکشنبه مورخه  ۹۶/۷/۲۳ بعد از نماز ظهر و عصر در جلوی مسجد دانشگاه برگزار خواهد شد.