آخرین اخبار

برنامه هیات امام حسن مجتبی (ع) این هفته روز سه شنبه 25/07/96 از ساعت هشت و نیم الی ده شب در نمازخانه پردیس شهر برگزار خواهد شد. از عموم دانشگاهیان برای شرکت دعوت بعمل می آید.
سخنران: حاج آقا سید کاظم موسوی
.

مداح: سعید عنانی