آخرین اخبار

جلسه ستاد شاهد و ایثارگر دانشگاه برگزار شد

اولین جلسه رسمی ستاد شاهد و ایثارگر دانشگاه ارومیه در سال تحصیلی جدید با حضور مسئولین دانشگاه ارومیه و بنیاد شهید و امور ایثارگران استان در سالن شورا برگزار گردید در این جلسه پس از ارایه گزارش اقدامات انجام  یافته در سال تحصیلی گذشته، برنامه های پیشنهادی ستاد شاهد و ایثارگر دانشگاه جهت اجرا در ترم جاری به تصویب رسید.

همچنین حاضرین با ابراز تشکر و قدردانی از فعالیتهای انجام یافته بر لزوم تعامل بیشتر فیمابین بنیاد شهید و دانشگاه و ارزیابی تحلیل و بازخورد فعالیتها و همچنین حضور فعال در عرصه های علمی و فرهنگی دانشجویان تاکید کردند.

_____________________________________________________________________________________

    • آمار بازدید:  امروز:134  این هفته:17066  این ماه:80772  امسال:1073811