آخرین اخبار

مجلس یادبود دکتر علی سرافراز یزدی رییس اسبق دانشگاه ارومیه برگزار می شود

 به اطلاع می رساند به پاس گرامیداشت مقام علمی و خدمات ارزنده مرحوم آقای دکتر سرافراز در کشور و بالاخص دانشگاه ارومیه؛ مجلس یادبودی فردا دوشنبه هشتم آبان ماه در مسجد دانشگاه برگزار می گردد.

مرحوم دکتر سرافراز در سال 1360 مصادف با ایام آغاز جنگ رییس دانشگاه ارومیه بودند.