آخرین اخبار

جلسه دوهفتگی هیات امام حسن مجتبی (ع) این هفته روز سه‌شنبه مورخه 9 آبان ماه از ساعت 20:30 الی ساعت 22 در نمازخانه پردیس شهر دانشگاه ( پژوهشکده مطالعات دریاچه ارومیه) برگزار خواهد شد.

لذا از عموم همکاران دانشگاهی جهت شرکت در جلسه هیات همراه با خانواده دعوت بعمل می‌آید.