آخرین اخبار

بنا بر اعلام کتابخانه مرکزی دانشگاه در هفته کتاب و کتابخوانی :

افراد با تحویل کتابهای امانی از جرایم دیرکرد تحویل کتاب معاف می شوند.

همچنین کتابخانه مرکزی در روز شنبه 20 آبان ماه، دانشکده علوم در روز یکشنبه 21 ام و دانشکده ادبیات در روز دوشنبه بیست و دوم ، اهداء کتاب خواهندداشت.

_____________________________________________________________________________________

    • آمار بازدید:  امروز:525  این هفته:17368  این ماه:92116  امسال:1092688