آخرین اخبار

 

با حکم دکتر ابوالحسن ریاضی معاون امور دانشجویان داخل سازمان وزارت علوم، سیدهادی صالحی مدیر امور دانشجویان شاهد و ایثارگر دانشگاه به سمت دبیر شورای مدیران شاهد و ایثارگر مدیر منطقه 3 کشور منصوب شد.

در متن حکم آمده است:

"با عنایت به منطقه بندی دانشگاهها در راستای ایجاد انسجام و هماهنگی بین بخشی با سایر حوزه های دانشجویی به موجب این ابلاغ جنابعالی به مدت دو سال به عنوان دبیر شورای مدیران شاهد و ایثارگر منطقه 3 منصوب می شوید."

لازم به ذکر است دانشگاههای منطقه 3 شامل دانشگاههای تبریز، صنعتی ارومیه، زنجان، شهید مدنی آذربایجان، صنعتی سهند، هنر اسلامی تبریز، ارومیه، محقق اردبیلی، بناب، مراغه و تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان است.

گفتنی است: مدیر امور دانشجویان شاهد و ایثارگر در سالهای گذشته نیز دو بار به سمت دبیرشورای منطقه 3 منصوب گردیده است.