آخرین اخبار

 

مسابقات بدمینتون دانشجویان منطقه ۳ کشور با شرکت ۱۰ دانشگاه و به مدت دو روز، 29 و سی ام آذرماه در استان زنجان برگزار گردید و در پایان رقابتها تیم دانشجویان دانشگاه ارومیه در انفرادی مقام اول توسط حمید روبیل و در دوبل و تیمی مقام سوم را کسب نمود .ترکیب تیم  بدمینتون دانشگاه حمید روبیل، علیرضا ملا زاده، مهدی رنجبر، بهنام اکبری و مهران کامکار .

 مربی: محمد بهفر

 سرپرست تیم: دکتر سلمان فرضعلی پور