آخرین اخبار

پژوهشکده زیست فنآوری دانشگاه ارومیه در نظر دارد از پایان نامه های تحصیلات تکمیلی که موضوع آنها با یکی از گروه های پژوهشی پژوهشکده مرتبط باشد از نظر مالی و در اختیار گذاشتن امکانات آزمایشگاهی (نوع یک) و یا صرفا با در اختیار گذاشتن امکانات آزمایشگاهی (نوع دو) حمایت نماید. دانشجویان عزیزی که مایل به استفاده از این امکانات باشند می بایست پروپوزال تصویب شده خود را به همراه نامه درخواست با امضاء استاد راهمنای اول حد اکثر تا تاریخ 20/10/96 شخصا به امور اداری پژوهشکده زیست فنآوری تحویل نمایند. بدیهی است در متن پروپوزال و نامه استاد راهنما می بایست بخشی از کار عملی پایان نامه که در پژوهشکده انجام خواهد شد مشخص گردد.

توضیح: برای دانشجویان سایر دانشگاه های کشور سهمیه ای جهت استفاده از امکانات پژوهشکده در نظر گرفته شده است که در صورت تمایل می­توانند از این امکانات استفاده نمایند.

عناوین گرو ه های پژوهشی پژوهشکده زیست فنآوری دانشگاه ارومیه:

1.      گروه بیوتکنولوژی کشاورزی

2.      گروه بیوتکنولوژی سلولی و مولکولی

3.       گروه بیوتکنولوژی گیاهان داروئی و صنعتی

4.       گروه بیوالکترو شیمی                              

توضیح: فرم پروپوزال مورد استفاده در دانشکده ها همان فرم مورد استناد پژوهشکده نیز خواهد بود.

 

 

 

تصویر خبر: 

_____________________________________________________________________________________

    • آمار بازدید:  امروز:2815  این هفته:36564  این ماه:114765  امسال:1181857