آخرین اخبار

«آگهي دعوت مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده شركت تعاوني اعتبار كاركنان دانشگاه اروميه» ویژه اعضای شرکت تعاونی اعتبار کارکنان دانشگاه ارومیه

تاريخ انتشار:         18/10/1396 (نوبت دوم)

با عنایت به باقی ماندن بندهای 6 و 7 از دستور جلسه مجمع عمومی مورخ 08/06/1396، به تصویب هيأت مديره مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده نوبت دوم شركت تعاوني اعتبار كاركنان دانشگاه  اروميه  رأس  ساعت 10 صبح روز یکشنبه مورخ 08/11/96 در محل سالن شهید چمران دانشگاه ارومیه واقع در پردیس نازلو تشكيل مي‌گردد. از عموم سهامداران و اعضاي محترم دعوت مي‌شود جهت اتخاذ تصميم راجع به موضوعات ذيل در روز و ساعت مقرر در محل تعيين شده حضور بهم  رسانند و يا با توجه به ماده 19 آیین نامه نحوه­ ی تشکیل مجامع عمومی در صورتي كه حضور عضوي در مجمع ميسر نباشد، مي‌تواند حق رأي خود را به موجب وكالتنامه به عضو ديگر يا نماينده تام‌الاختيار از ميان اعضا يا غيراعضا واگذار نمايد، در اين صورت هر عضوي مي‌تواند علاوه بر رأي خود حداكثر حق سه رأي با وكالت و هر شخص غیر عضو تنها یک رأی با وکالت داشته باشد. توضيحاً اينكه وكالتنامه‌های عادی بايستي یک روز پس از انتشار آگهی مذکور تا یک روز قبل از تشکیل مجمع به غیر از ایام تعطیل در محل های تعیین شده بشرح ذیل تنظیم شده تا توسط بازرس بررسی و تأييد گردد و در غیر این صورت وکالتنامه رسمی حضور در مجمع بایستی به تأیید یکی از دفترخانه­ های اسناد رسمی رسیده باشد.

1-     از تاریخ 19/10/96 لغایت 07/11/96

الف ) روزهای فرد ساعت 30/8 لغایت 30/11 دفتر شرکت واقع در پردیس شهر، ساعت 30/12 لغایت 30/14 دانشکده ادبیات

ب ) روزهای زوج ساعت 11 لغایت  ساعت 14 پردیس نازلو ساختمان مرکزی دانشگاه

 

دستور جلسه:

1)      انتخاب يك نفر بازرس اصلي و يك نفر بازرس علي‌البدل به علت اتمام مدت مأموريت

2)      انتخاب پنج نفر عضو اصلي و سه نفر عضو علي‌البدل هيأت مديره به علت اتمام مأموريت

 

هيأت مديره شركت تعاوني

اعتبار كاركنان دانشگاه اروميه

 

_____________________________________________________________________________________

    • آمار بازدید:  امروز:3896  این هفته:43444  این ماه:163645  امسال:1348162