آخرین اخبار

بنابر اعلام دفتر هیات ممیزه دانشگاه، 32 نفر از اعضای هیات علمی دانشگاه ارومیه از ابتدای سال جاری تاکنون(دی ماه) ارتقاء مرتبه داشته اند.

بنابر این گزارش در سال جاری، 9 نفر به مرتبه استادی، 19نفر به مرتبه دانشیاری و 4نفر به مرتبه استادیاری ارتقاء یافته اند.

لازم به ذکر است:اعضای هیأت علمی از حیث مرتبه به ترتیب از مرحله پایین تر به مرحله بالاتر به مربی- استادیار- دانشیار و استاد تقسیم می شوند و فعالیت های آموزشی، پژوهشی، اجرایی و فرهنگی از لازمه های کسب امتیاز جهت ارتقا رتبه است.

ضمن تبريک به اين اساتيد فرهيحته اسامي ايشان به شرح ذیل اعلام می گردد: 

ارتقا از مرتبه دانشیاری به مرتبه استادی( به ترتیب حروف الفبا)

دکتر محسن اسمعیلی: دانشکده کشاورزی

دکتر رسول پیرمحمدی: دانشکده کشاورزی

دکتر شاپور حسن زاده: دانشکده دامپزشکی

دکتر حسن حیدری:  دانشکده اقتصاد و مدیریت        

دکتر میرحسن رسولی صدقیانی: دانشکده کشاورزی

دکتر فیروزه سپهریان آذر: دانشکده ادبیات و علوم انسانی

 دکتر محمد علیزاده: دانشکده کشاورزی

دکتر علیرضا مظفری: دانشکده ادبیات و علوم انسانی

دکتر مجید منتصری: دانشکده  کشاورزی

 

ارتقا از مرتبه استادیاری به دانشیاری ( به ترتیب حروف الفبا)

دکتر حجت احمدی: دانشکده کشاورزی

دکتر عباس احمدی: دانشکده دامپزشکی

دکتر سیدعلی حسینی: دانشکده علوم

دکتر حبیب دستمالچی: دانشکده دامپزشکی

دکتر وحید رضاوردی نژاد: دانشکده کشاورزی

دکتر بهمن رضائی: دانشکده علوم

دکتر الیاس رمضانی: دانشکده منابع طبیعی

دکتر کامران زینال زاده : دانشکده کشاورزی

دکتر رشید سعیدآبادی: دانشکده ادبیات و علوم انسانی

دکتر حبیب سعید منیر: دانشکده فنی مهندسی

دکتر بهروز طوسی: دانشکده فنی مهندسی

دکتر امیر عرفان پرست: دانشکده دامپزشکی

دکتر مهدی عرفانیان: دانشکده منابع طبیعی

دکتر مهرداد قدرت دیزجی: دانشکده ادبیات و علوم انسانی

دکتر جواد معتمدی: دانشکده منابع طبیعی

دکتر مرتضی مولائی: دانشکده کشاورزی

دکتر بهناز مهاجران: دانشکده ادبیات و علوم انسانی

دکتر غلامرضا نجفی تازه کند: دانشکده دامپزشکی    

دکتر اروج ولیزادگان: دانشکده کشاورزی

       

ارتقا از مرتبه مربی به استادیاری ( به ترتیب حروف الفبا)

دکتر حبیب شیرزاد:  دانشکده کشاورزی

دکتر فرزاد غیور: دانشکده اقتصاد و مدیریت

دکتر فریدون نقیبی: دانشکده معماری، شهرسازی و هنر

دکتر اکبر نوری حبشی: دانشکده علوم ورزشی

دانشگاه ارومیه هم اکنون بیش از 480 عضو هیات علمی دارد که67 نفر استاد، 120 نفر دانشیار، 272  نفر استادیار و 28 نفر مربی را شامل می شود.

برای مطالعه کامل آیین نامه ارتقاء بر روی کلمه ارتقاء کلیک نمایید.