آخرین اخبار

براساس اعلام مدیریت تربیت بدنی دانشگاه سومین المپیاد ورزشی کارکنان دانشگاه ارومیه ( برادران) در دو رشته فوتسال و والیبال برگزار می گردد.

شرایط شرکت ( طبق مصوبات جلسه هماهنگی ):

1-از هر دانشکده یا قسمت اداری فقط یک تیم می توانند در مسابقات شرکت نمایند بجز موارد زیر:                              

Ø     ساختمان ستاد شامل دو تیم معاونت پشتیبانی و اداری و مدیریت مالی

Ø     تیم مدیریت پشتیبانی به صورت مجزا و در قالب یک تیم مستقل در مسابقات شرکت خواهد کرد

Ø     دانشکده کشاورزی با دو تیم در مسابقات شرکت خواهد نمود

2-    استفاده از نیروهای حق التدریس ممنوع می باشد

3-    هر تیم می توانند فقط از دو نفر نیروی شرکتی شاغل در قسمت یا دانشکده مربوطه استفاده نمایند، چنانچه قسمت اداری یا دانشکده مربوطه تیم نداشته باشد یا دارای نفرات اضافی باشند می توانند با کسب رضایت در تیم دیگری بازی کنند. به شرطی که در چهارچوب قوانین و شرایط تعیین شده باشد.

4-    اگر به هر دلیلی قسمتی  یا دانشکده ای تیم نداشته باشد بازیکنان می توانند در تیم های دیگر بازی کنند

5-    هر تیم در رشته فوتسال 10 نفر و والیبال 8 نفر می باشند

مدارک لازم : 1- کپی حکم کارگزینی     2- کارت پرسنلی معتبر  3- معرفی نامه رسمی از قسمت یا دانشکده مربوطه

مهلت تحویل مدارک و اسامی نفرات: تا روز دوشنبه 9 بهمن ماه 96

جلسه هماهنگی و قرعه کشی: روز سه شنبه 10/11/96 راس ساعت 11 در سالن آزادگان

شروع مسابقات: چهارشنبه 11/11/96 ساعت 12

مسابقات فوتسال سالن ورزشی آزادگان- مسابقات والیبال سالن طوبی