آخرین اخبار

 مدیر و اعضای هسته گزینش دانشگاه به همراه گزینشگران پاره وقت این هسته، امروز 16 بهمن ماه با رئیس دانشگاه دیدار کردند.

دکتر حب نقی رییس دانشگاه ارومیه ضمن تقدیر و تشکر از زحمات گزینشگران گفت: تنها تعهد اخلاقی و دینی افرادی که مورد گزینش قرار می گیرند کافی نیست بلکه باید اعضا و کارشناسان هسته ضمن توجه به دیگر معیارهای مطلوب برای تایید افراد و همچنین صلاحیت کارکنان قراردادی و پیمانی فعلی؛ به مسئله رعایت وجدان کاری توسط کارکنان نیز بسیار دقت نمایند.

رییس دانشگاه افزود: وجدان کاری تنها شامل کارکنان نیست بلکه مدیران دانشگاه نیز در این خصوص تحت نظارت خواهند بود.

در ادامه جلسه دکتر سیدمحمد هاشمی مدیر هسته گزینش کارکنان دانشگاه به ارایه گزارش از عملکرد و دستاوردهای هسته گزینش کارکنان دانشگاه، در مورد برنامه های جاری پرداخت.

دکتر هاشمی تصریح نمود: بررسی و صدور رای پرونده ها در سال 96 تاکنون، به تعداد 320  صدور رای بوده که این رسیدگی نسبت به سال 95 ، بیش از دو برابر شده است.

وی خاطرنشان ساخت: هسته گزینش اقدام به انتخاب گزینش گران پاره وقت از میان کارکنان توانمند و صالح دانشگاه نموده که این امر سبب سرعت بخشیدن به روند کار گشته است.

براساس این گزارش در پایان مراسم دکتر حب نقی رییس دانشگاه ارومیه با اهدای لوح تقدیر از گزینش گران دانشگاه ارومیه تجلیل نمود.