آخرین اخبار

تیم کاراته دانشجویان دانشگاه ارومیه با اقتدار کامل قهرمان مسابقات قهرمانی دانشجویان منطقه ۳ کشور در دانشگاه تبریز شد و سهمیه المپیاد ۹۷ شیراز را کسب نمود .ترکیب تیم دانشگاه ارومیه عبارتنداز : امیر رضا غریبی ، رضا اسماعیل نژاد ،نوید جعفری و میر مهدی سید ولیلو با مربیگری محمد رضا زاده.