آخرین اخبار

کسب مقام سوم دوبل آزاد تیم بدمینتون دانشجویان دانشگاه ارومیه در مسابقات قهرمانی دانشجویان منطقه ۳ کشور به میزبانی دانشگاه زنجان
تیم بدمینتون دختران دانشجو  دانشگاه ارومیه موفق به کسب مقام سوم در دو دوبل آزاد شد که در دوبل اول سمیه فتحی و فائزه عثمانی و در دوبل دوم رضوان رستمی و کبری سلطانزاده اصل شرکت داشتند.
 اسامی تیم بدمینتون دانشگاه ارومیه: فائزه عثمانی -رضوان رستمی -نسیم عباس زاده -کبری سلطانزاده اصل -سمیه فتحی ثانی
 مربی تیم: آیشین بیدار دل
سرپرست: معصومه منصفان