آخرین اخبار

این رقابتها با شرکت 11 تیم از دانشگاه های منطقه به میزبانی دانشگاه تبریز برگزار گردید که در نهایت تیم دانشگاه ارومیه بعداز تیم دانشگاه تبریز به مقام نایب قهرمانی دست یافت و تیم دانشگاه شهید مدنی به مقام سوم رسید. 

اعضاي تیم دانشگاه ارومیه؛

آیسان جلات مآب. مریم رضازاده. رویا گنجی. ارمغان سیدعباسی. اسما محمدی. سارا خدایی. سارا صادقی. شمسی علیخانی. سکینه شوطی. شیوا ولی پور. افسانه میرزایی

مربی؛ ندا صبوری

سرپرست ؛معصومه منصفان