آخرین اخبار

معاونت پشتیبانی دانشگاه در نظر دارد روز سه شنبه مورخ۹۶/۱۲/۱۵ در ورودی خیابان ساختمان کلاسهای عمومی ساعت ۱۳:۳۰ و روز چهارشنبه مورخ۹۶/۱۲/۱۶ در خوابگاه های طوبی و بنت الهدی ساعت ۱۰ صبح ( در ابتدا خوابگاه طوبی و سپس خوابگاه بنت) و در محوطه خوابگاهی پسران  روز شنبه مورخ ۹۶/۱۲/۱۹ ساعت ۱۰ صبح به مناسبت روز درختکاری، نهال‌هایی با ثمره میوه‌ بکارد. از همکاران محترم هیات علمی و غیر هیات علمی و دانشجویانی که علاقمند به صدقه جاریه درختکاری هستند دعوت به مشارکت در این امر می شود .