آخرین اخبار

معاون ورزش قهرمانی و حرفه ای وزیر ورزش و جوانان از دکتر سلمان فرضعلی پور کارشناس تربیت بدنی دانشگاه و رئیس هیئت اسکواش استان آذربایجانغربی در مجمع سالیانه فدراسیون اسکواش تقدیر کرد.

این تقدیر نامه توسط دکتر محمدیان معاون ورزش بانوان وزیر ورزش و در حضور نماینده کمیته ملی المپیک و رئیس فدراسیون اسکواش در آکادمی ملی المپیک  اهدا شد.