آخرین اخبار

دروه آموزشی سامانه تدارکات الکترونیک دولت به مدت سه روز در دانشگاه ارومیه برگزار شد.

این دوره آموزشی به جهت عضویت دانشگاه ارومیه در سامانه تدارکات الکترونیک دولت از تاریخ 21 لغایت 23 اسفندماه و با حضور مدیران آموزش سامانه، معاونین دانشگاه،  روسای دانشکده‌ها، رئیس اداره تدارکات دانشگاه ارومیه، کارپردازان و انبارداران در سالن شورای ستاد مرکزی دانشگاه ترتیب یافت.

همچنین در ابتدا پیام اسدپور رئیس اداره تدارکات دانشگاه ارومیه در خصوص مقدمات و راهنمایی‌های انجام شده توسط اداره تدارکات در راه اندازی این سامانه در دانشگاه توضیحات لازم را ارائه کرد.

یادآور می‌شود: شفافیت و الکترونیکی انجام شدن تمامی مراحل خرید از مزایای این سامانه است و از سال آینده تمامی معاملات بالای بیست و دو میلیون ریال از طریق این سامانه انجام می‌شود.