آخرین اخبار

برگزارکنندگان : دانشگاه ارومیه - ایران

دانشگاه یوزنجی ایل- ترکیه

جهت کسب اطلاعات بیشتر  در خصوص نمایشگاه با شماره 09148781951 تماس حاصل بفرمایید.

تلفن دبیرخانه: 044-32759272

فاکس دبیرخانه:044-32779559

ایمیل: research@urmia.ac.ir

 

برای دانلود فرم مشارکت در نمایشگاه بر روی کلمه نمایشگاه کلیک نمایید