آخرین اخبار

جلسه هم اندیشی بانوان دانشگاه ارومیه با مسئول نهاد نمایندگی مفام معظم رهبری در دانشگاه در روز دوشنبه تاریخ 27/1/97 راس ساعت 10:30 الی 12:30 در سالن شورای دانشکده علوم برگزار خواهد شد. لذا از بانوان همکار دعوت به عمل می آید در این نشست، حضور بهم رسانند.

_____________________________________________________________________________________

    • آمار بازدید:  امروز:3302  این هفته:32016  این ماه:124402  امسال:1095122