آخرین اخبار

مدیریت آفات و بیماری گیاهان دارویی در کشت ارگانیک، کاربرد گیاهان دارویی ارگانیک در صنایع غذا، مزیت نسبی و اقتصادی گیاهان دارویی و ... از محورهای همایش مذکور است.

_____________________________________________________________________________________

    • آمار بازدید:  امروز:1140  این هفته:19807  این ماه:73178  امسال:1032788