آخرین اخبار

 

اولین کنفرانس ملی غذای زنده در تاریخ های 22 و بیست و سوم اردیبهشت ماه در پژوهشکده مطالعات دریاچه ارومیه برگزار شد.

در این نشست علمی که با حضور رییس دانشگاه ارومیه، پروفسور قباد آذری تاکامی رییس شاخه شیلات فرهنگستان علوم، دکتر باقر مجازی فرد عضو هیات موسسان انجمن آبزی پروری ایران و مدیر مجله علوم آبزی پروری، دکتر معصوم فصیح مدیر شیلات استان و میهمانان خارجی از دانشگاههای گنت بلژیک و کانتو ویتنام و محققین ترتیب یافت دکتر حب نقی رییس دانشگاه ضمن خوشامدگویی به میهمانان، به تاریخچه تشکیل پژوهشکده آرتمیا و آبزی پروری اشاره کرد و گفت:  فعالیتهای تحقیقاتی در مورد آرتمیا و دریاچه ارومیه به عنوان زیستگاه آن در دانشگاه ارومیه، با تاسیس آزمایشگاه تحقیقاتی آرتمیا در سال 1373 آغاز شد و با پیگیری های آقای دکتر آق به مرکز تحقیقات آرتمیا و جانوران آبزی تبدیل گردید  و در سالهای پس از آغاز فعالیت به یک مرکز پژوهشی برای فعالیت علمی در خصوص آرتمیا در حوزه بین الملل منجر شد.

رییس دانشگاه افزود: این پژوهشکده پس از مسئله بحرانی دریاچه ارومیه بدلیل اینکه زیستگاه اصلی آرتمیا ، این دریاچه بود و نقش مستقیم در ادامه حیات این موجود کوچک ولی با ارزش داشت به پژوهشکده مطالعات دریاچه ارومیه تغییر نام یافت تا بتواند متخصصین بیشتری در حوزه های مختلف را جذب کند اکنون دوباره پژوهشکده آرتمیا و آبزی پروری به صورت مستقل از مرکز مطالعات دریاچه ارومیه به فعالیت خود ادامه می دهد و امیدواریم به زودی شاهد فعالیت های علمی ملی و بین المللی بیشتر این مرکز و شکوه و رونق مجدد آن باشیم.

در ادامه دکتر ناصر آق دبیر علمی کنفرانس و رییس پژوهشکده آرتمیا و آبزی پروری به ایراد سخنرانی پرداخت.

وی گفت: صنعت عظیمی که میلیون ها نفر در آن فعالیت می کنند و میلیاردهای ریال درآمد دارد و هزاران میلیارد ریال و دلار در آن سرمایه گذاری شده، همه وابسته به این موجودات کوچک یا همان آرتمیا هست که غذای اصلی و زنده ماهیان می باشد.

دکتر آق از ارائه 13 مقاله به صورت شفاهی و بیش از 40 مقاله به شکل پوستر در کنفرانس غذای زنده خبر داد و افزود: روز دوم و سوم برگزاری کنفرانس، اختصاص به برگزاری کارگاه آموزشی دارد که توسط دکتر ژیلبرت وان استاپن از مرکز رفرانس جهانی آرتمیا، دکتر محمد امین حجازی رییس پژوهشکده بیوتکنولوژی صنایع غذایی و دکتر نگوین وان هوآ از دانشگاه کان تو ویتنام ارائه خواهد شد.

 

دکتر باقر مجازی امیری عضو هیات موسسان انجمن آبزی پروری ایران، دیگر سخنران گفت: اکنون میزان سرمایه گذاری در شیلات افزایش صعودی دارد آنچنان که در سیاست گذاری کلان کشور، صید ماهی نسبت به سالهای گذشته افزایش زیادی نخواهد داشت اما در تولید آبزیان و ماهیان پرورشی استخرها و قفس ها، افزایش دوبرابری نسبت به سالهای گذشته خواهیم داشت که خود این امر، بکارگیری فناوری های نوین، بهره گیری از دانش و حرکت به سمت علم کاربردی تر را می طلبد.

دکتر معصوم فصیح مدیر شیلات استان در ادامه در خصوص پتانسیل استان برای تولید و صادرات آرتمیا سخنرانی کرد.

در ادامه پروفسور قباد آذری تاکامی رییس شاخه شیلات فرهنگستان علوم با اشاره به فعالیت های علمی خویش از سال 1350 در خصوص آرتمیا گفت: آرتمیا موجودی است که از تولد تا مرگ در حال خوردن است و از خوردن هیچ چیزی ابا ندارد؛ دانشمندان و اساتید ما می توانند از این مسئله در علوم افزایش ایمنی و پیشگیری از بیماری ها، افزایش تولیدات آبزی پروری، انتقال واکسن و حتی در علم  سم شناسی از این موجود ریز ولی بسیار با ارزش استفاده کنند.

این کنفرانس تا  بیست و چهارم اردیبهشت ماه ادامه دارد و بازدید از دریاچه ارومیه از برنامه های جنبی این نشست بین المللی است.