آخرین اخبار

آثار منتخب دانشجویی در قالب پروژه درس مهندسی محيط‌زيست با عنوان «ايده‌های بازيافت و کاهش از مبدأ پسماند» به راهنمایی دکتر قنبرزاده لک و دکتر فريد خليل آريا 24 ارديبهشت ماه در محل دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه اروميه، به نمايش گذاشته شد.

در این نمایشگاه 29 اثر تهيه شده توسط دانشجویان (در قالب 15 گروه) به نمایش درآمد که با استقبال بسیار خوبی از سوی مخاطبان مواجه شد.

 دکتر قنبرزاده لک دبير نمايشگاه گفت: برپايي چنين رويدادهايي می‌تواند ضمن تشويق دانشجويان به استفاده صحيح از منابع و کاهش توليد پسماند، حس مسئوليت‌پذيری زيست‌محيطی آنها را تقويت نموده و از آنجا که دانشجويان سفيران محيط‌زيست در محیط خانواده نیز به شمار می‌روند، اين امر بطور غير مستقيم اثرات مثبتی در جامعه خواهد داشت.

دکتر قنبرزاده ضمن تشکر از دانشجويانی که مسئوليت برگزاری نمايشگاه و کارهای اجرايي مربوطه را برعهده گرفته بوند اظهار اميدواری نمود: در ساليان آتی با بهره‌گيری از تجارب اين دوره، بتوان فعاليت‌های مشابه و منسجم‌تر در دانشگاه اروميه اجرا نمود.


رییس دانشکده، معاونين و اساتيد دانشکده فنی و مهندسی، رییس اداره کل محيط‌ زيست استان آذربايجان غربی و معاونين، معاونت شرکت آب و فاضلاب شهری استان آذربايجان غربی، معاونت شرکت پاکديس اروميه، رییس سازمان بسيج مهندسين عمران و معماری استان آذربايجان غربی، معاونت سازمان مديريت پسماند شهرداری اروميه، دانشجویان و ... از جمله بازدید کنندگان از نمایشگاه بودند.

شایان ذکر است: وحيد اسکندری، سيده نيلوفر حصاری، سينا داودی، خانم عليلو، محمد پارسا قربانی افروزی، سعدی کيانی، سهند کيانی، محمد شمچی رضائيه و محمدرضا محمدی ريگ آبادی دانشجويان اجرايي نمايشگاه بودند.