آخرین اخبار

اولین جلسه شورای ورزش کارکنان دانشگاه ارومیه با حضور اعضا بیست و نهم اردیبهشت ماه در سالن شورای ستاد مرکزی دانشگاه برگزار شد.

در این نشست که با حضور معاونین دانشجویی و پشتیبانی دانشگاه ترتیب یافت در خصوص مسائل مختلف ورزش کارکنان در دو بخش بانوان و آقایان و راهکارهای توسعه جذب منابع مالی بیشتر و تخصیص اعتبارات با توجه به برنامه های تدوینی از سوی مدیریت تربیت بدنی دانشگاه و ... بحث و تبادل نظر صورت گرفت.

گفتنی است: دکتر نظریانی معاون دانشجویی و دکتر سلطانی معاون پشتیبانی و توسعه منابع انسانی به عنوان رئیس شورا، رحیم شریف مدیر تربیت بدنی و دبیر شورا، دکتر فرضعلی پور مسئول ورزش کارکنان و دکتر اسماعیل آین، دکتر سیامک عصری، دکتر علی محمد نیکبخت، محمد فرجی، اکبر ارکاک و خانمها فاطمه رضایی و بهجت جمال به عنوان نمایندگان ورزش کارکنان دانشگاه در دو بخش هیات علمی و کارمندان در این جلسه حضور یافتند.

_____________________________________________________________________________________

    • آمار بازدید:  امروز:3428  این هفته:42217  این ماه:188797  امسال:1546395